CÔNG TY TNHH NHỰA TỨ HƯNG

UY TÍN
NHANH CHÓNG
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
CHẤT LƯỢNG

Danh mục sản phẩm

Hộp Bầu 03
Mã : HB03

Hộp Bầu 02
Mã : HB02

Hộp Bầu 01
Mã : HB01

Hộp Vuông 03
Mã : HV3

Hộp Vuông 02
Mã : HV2

Hộp Vuông 01
Mã : HV1

Xách Ly Vuông
Mã : XL1

Xới Cơm
Mã : XC

Chà Thái 02
Mã : CT02

Xương Quạt
Mã : XQ

Ống Đũa - 02
Mã : O002

Ống Dao - 02
Mã : OD02

Ống Dao - 01
Mã : OD01

Vá Cơm (Lố)
Mã : V002

Vắt Cam - 02
Mã : V02

Vắt Cam - 01
Mã : V01

Khay Cơm
Mã : KC01

Hotline